Hakediş Ödemelerinde Katma Değer Vergisi ( KDV) Uygulaması

10 Mart 2016     Sirkü 1118 Özellikle senelere sari inşaat ve onarım işlerinde gündeme gelen kısım kısım teslimler ve bu teslimlere ilişkin hak edişlerde KDV uygulaması zaman zaman tereddütlere neden olmaktadır. Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun 42 inci maddesinde, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat sayılır) ve onarım işlerinde…