Gelir ve Kurumlar vergisi iadeleri

1 Şubat 2016     Sirkü 1107 Gelir İdaresi Başkanlığınca Gelir ve kurumlar vergisi iade talepleri ile ilgili olarak iade işlemlerine hız kazandırılması, iade işlemleri açısından asgarî bir standart getirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla yapılan düzenlemeler çerçevesinde 99 sıra nolu Gelir Vergisi sirküsü yayımlandı. Anılan sirküde, gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerinde bazı bilgi…