e fatura yerine kağıt ortamda fatura düzenlenmesi

20 Ocak 2016     Sİrkü 1104 Günümüzde en sık yapılan hatalardan biri de e fatura kapsamında olan mükellefin bu kapsamda e fatura tanzim etmesi gerekirken kağıt ortamda fatura düzenlemesidir. Bu gibi durumlarda kağıt ortamında düzenlenen faturada gösterilen KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile fatura tutarının gider olarak yazılıp yazılamayacağı tereddüt konusudur. Bilindiği üzere…