E-faturada İrsaliye yerine geçebilir

15 Ocak 2016     Sİrkü 1103 Faturanın elektronik belge olarak (e fatura) düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslar 397, 416, 421, 424 ve 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 58 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküsünde belirlenmiştir. 433 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin…