Fatura kesimindeki 7 günlük süre

11 Ocak 2016     Sirkü 1102   Ticari hayatta yanlış anlaşılan ve yanlış uygulanan hususlardan bir tanesi de mal teslimi veya hizmet ifasında faturanın teslim veya hizmetin yapıldığı tarih olarak değil de bu tarihi takip eden 7 gün içindeki herhangi bir tarihte kesilmesidir. Konuyu bir örnekle açıklayacak olursak Satışa konu ettiğimiz KDV dahil 1.180,00…