2016 yılında uygulanacak maktu tutarlar

25 Aralık 2015     Sirkü 1093 Vergi uygulamaları ile ilgili olarak 2016 yılında uygulanacak maktu hadlere ilişkin belirlemeler GVK 290  MTV 46,Vrs 47,Damga 59, Harçlar 75, VUK460 sıra nolu genel tebliğler ile belirlenmiştir. BU maktu hadlerden bazıları aşağıda özetlenmiştir. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı­ Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken…