Defter tasdiki ve zamanı

9 Aralık 2015     Sirkü 1091 Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin 2016 yılında kullanacakları tasdike tabi defterlerini en geç 31 Aralık 2015 tarihine kadar notere tasdik ettirmeleri gerekmektedir. VUK ve TTK gereği mükelleflerin tutacakları defterler ve tasdik zorunluluğu ile tasdik zamanlarını aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin…