Defter tasdiki ve zamanı

9 Aralık 2015     Sirkü 1091

Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin 2016 yılında kullanacakları tasdike tabi defterlerini en geç 31 Aralık 2015 tarihine kadar notere tasdik ettirmeleri gerekmektedir. VUK ve TTK gereği mükelleflerin tutacakları defterler ve tasdik zorunluluğu ile tasdik zamanlarını aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in Açılış onayı yapılacak defterler ve onay zamanı başlıklı 13. maddesinin 1.fıkrasında; “Tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapılır. Açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm gereğince defterlerin açılış onaylarında, ticaret siciline kayıtlı mükellefler için ticaret sicil tasdiknamesi noterlerce aranılacaktır.

TİCARİ DEFTERLER TASDİK ZAMANI
Tutulacak defterler İlk açılış tasdiki Faaliyeti devam edenler için tasdik zamanı Aynı defter gelecek yılda da kullanılacaksa tasdik zamanı Kapanış tasdiki zamanı
ANONİM ŞİRKETLER
Yevmiye defteri Kullanılmaya başlamadan önce Kullanılacağı dönemden önceki ayın sonuna kadar(Normal hesap dönemine tabi mükellefler için Aralık ayı sonuna kadar) Yeteri kadar sayfa varsa Ocak ayı sonuna kadar İzleyen yılın altıncı ayının sonuna kadar
Defteri kebir Her yıl yeniden tasdik edilmek zorunda Yok
Envanter Yeteri kadar sayfa varsa ocak ayı sonuna kadar Yok
Pay defteri Yeteri kadar sayfa varsa defter bitene kadar tasdike gerek yok Yok
Yönetim Kurulu Karar defteri Her yıl yeniden tasdik edilmek zorunda İzleyen yılın birinci ayının sonuna kadar
Damga Vergisi defteri Tekrar tasdike gerek yok Yok
Genel Kurul toplantı ve müzakere defteri Yeteri kadar sayfa varsa defter bitene kadar tasdike gerek yok Yok
LİMİTED ŞİRKET
Yevmiye defteri Kullanılmaya başlamadan önce Kullanılacağı dönemden önceki ayın sonuna kadar(Normal hesap dönemine tabi mükellefler için Aralık ayı sonuna kadar) Yeteri kadar sayfa varsa Ocak ayı sonuna kadar İzleyen yılın 6 ayının sonuna kadar
Defteri kebir Her yıl yeniden tasdik edilmek zorunda Yok
Envanter Yeteri kadar sayfa varsa Ocak ayı sonuna kadar Yok
Pay Defteri Yeteri kadar sayfa varsa defter bitene kadar tasdike gerek yok Yok
Müdürler Kurulu karar defteri Her yıl yeniden tasdik edilmek zorunda İzleyen yılın birinci ayının sonuna kadar
Genel Kurul toplantı ve müzakere defteri Yeteri kadar sayfa varsa defter bitene kadar tasdike gerek yok Yok

 

Not : Limited Şirketlerin, Müdürler Kurulu karar defteri veya Genel Kurul Toplantı ve müzakere defterlerinden birini tutması yeterlidir.

Defterin Adı Vergi Usul Kanunu açısından Türk Ticaret Kanunu açısından
Şahıslar Kol.Şti Komdt.şti Ltd.Şti A.Ş. Şahıslar Kol.Şti Komdt.şti Ltd.Şti A.Ş.
Yevmiye defteri 1-2-3- 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4
Defterikebir 1 1 1 1 1 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3
Envanter defteri 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3
Gen.Kur.Topl. ve Müz. def.             1 1-2-5 1-2-5 1-2-5
Pay defteri               1-2-5 1-2-5 1-2-5
Yön. Kur. Kar. Def.               1-2-3-4   1-2-3-4
Nakliyat Ver. defteri   1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3          
Yab. Nak.Kur.Has. def. 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3
İşletme defteri 1-2-3 1-2-3       1-2-3
S.M. Kazanç defteri 1-2-3 1-2-3 1-2-3
Damga Ver. Defteri         1

 

1.Tutulması zorunlu  2. Açılış tasdiki zorunlu  3.Her yıl açılış tasdiki zorunlu  4.Kapanış Tasdiki zorunlu  5.Yeterli yaprak varsa izleyen yıllarda açılış tasdiki zorunlu değil

————————————–

Hatırlatma:

Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.