ÖTV de diğer İstisnalar

30 Eylül 2015     Sirkü 1075  Askeri Amaçlı İstisna 1.1. İstisnanın Kapsamı  Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca, (I) sayılı listede yer alan malların Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının ihtiyacı için bu kuruluşlara veya bunların gerek göstermeleri üzerine…