Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde KDV İstisnası Uygulaması

15 Haziran 2015     Sirkü 1055   Katma Değer Vergisi Kanunu’na 5035 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle eklenen ve 01.01.2014 tarihinde itibaren yürürlüğe giren geçici 20 inci maddesi gereği; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve Sistem…