Serbest Bölgelerde KDV Uygulaması

20 Mayıs 2015     Sirkü 1049   KDV Kanunu’nun 1. maddesine göre, Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, Her türlü mal ve hizmet ithalatı, Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler (Posta, telefon, telgraf, teleks …… teslim ve hizmetler. ) KDV nin konusuna girmektedir. KDV Kanunu’nun 19/1 maddesi, diğer kanunlarda…