e-Defter Uygulaması

 24 Nisan 2015     Sirkü 1044 Bilindiği üzere 22/04/2015 tarih ve VUK-75 / 2015-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2015 tarihine kadar Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile  29/05/2015 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştı. Söz konusu sirküdeki parantez içi (Elektronik Defterlerin oluşturulup imzalanması ya da mühürlenmesi işlemleri hariç)ibaresi mevcuttu ve bu ibare 30 Nisan…