Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları çerçevesinde vergilendirme esasları

20 Nisan 2015     Sirkü 1042   Çifte vergileme, vergiye tabi bir gelirin birden fazla ülkede vergi konusu olması, aynı gelirin hem elde edildiği ülkede hem de geliri elde edenin mukim (yerleşik) olduğu ülkede vergilendirilmesidir. Ülkeler bu istenilmeyen durumu ortadan kaldırmak amacıyla aralarında vergi anlaşmaları yapmaktadırlar. Türkiye’nin bugüne kadar akdettiği ve halen yürürlükte olan Anlaşmaları Gelir…