6637 sayılı torba kanunun getirdikleri

 8 Nisan 2015     Sirkü 1037   7 Nisan 2015 tarih ve 29319 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6637 sayılı torba kanunda vergi kanunları ile ilgili yapılan düzenlemeler şöyle özetlenebilir. Kanunun 3 üncü maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda, 4 üncü maddesiyle 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda yapılan düzenlemeler ile uluslararası kuruluşlar ile…