e defter, e fatura

 6 Nisan 2015     Sirkü 1035 Gelir İdaresi Başkanlığınca E defter, E fatura ile ilgili olarak 448 seri nolu VUK genel tebliği yayınlandı söz konusu genel tebliğ aşağıya çıkarılmıştır. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun1 ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)’nde aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. Tebliğin “3.1. Kapsama…