TÜBİTAK tarafından hibe olarak verilen destek tutarları ve Ar-Ge indirimi uygulaması

25 Mart 2015     Sirkü 1031 5746 sayılı Kanun uyarınca Ar-Ge harcaması tutarının tespitinde dikkate alınmayacak olan TÜBİTAK’ tan sağlanacak hibe destek tutarlarının ilgili hesap döneminde tam olarak tespit edilememesi nedeniyle kurumlar vergisi hesabında Ar-Ge indirimi tutarının nasıl belirleneceği hususunda uygulamada tereddütler olmaktadır. Konuyla ilgili olarak Gelir İdaresince verilen 13.06.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.26.15.01-KVK-49-2-7-40 Sayılı özelge konuya…