Sirkü 1879 – Gecikme zammı ve gecikme faizi oranları ile kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları değişti

21 Mayıs 2024 tarih ve 32552 sayılı resmi gazetede yayımlanan 8484 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile aylık %3,5 olarak uygulanmakta olan gecikme zammı 21 Mayıs 2024 tarihinden itibaren aylık %4,5 olarak uygulanacaktır.

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığınca aynı gazetede yayımlanan Tahsilat Genel Tebliğ C-8 ile,

Yıllık %36 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 21 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yıllık %48 olarak belirlenmiştir.

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden 21 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %48 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

21 Mayıs 2024 tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının uygulanması gerekmektedir.

Öte yandan, 21 Mayıs 2024 tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, 21 Mayıs 2024 tarihe kadar eski tecil faizi oranı, bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %48 tecil faizi oranı uygulanacaktır.

Tecil faizi, Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacaktır.

Ayrıca;

Ticari işlerde uygulanacak olan kanuni faiz ve temerrüt faizi ise “3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun”da düzenlenmiş bulunmaktadır. Buna göre, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse, 21 Mayıs 2024 tarih ve 32552 sayılı resmi gazetede yayımlanan 8485 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı gereği 1.6.2024 tarihinden itibaren yıllık Kanuni faiz ve temerrüt faiz oranı %24 olarak uygulanacaktır.

——————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.