Sİrkü 1834 – Form Ba – Form Bs Bildirimlerine Dâhil Edilmemesi Gereken belgeler

Bilindiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığı, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmesi gereken mal ve/veya hizmet alış/satışlarına ilişkin bilgileri, ilgili kurumlardan elektronik ortamda temin ettiği takdirde, resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlayacağı duyuru ile bu bilgilerin bildirimlere dâhil edilme zorunluluğunu kaldırmaya yetkilidir.

Bu yetki kapsamında;

Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan 10.01.2024 tarihli duyuru ile ilgili kurumlardan temin edilmeye başlanılan;

– İthalat işlemlerine ilişkin belgelerin,

– Kira ödemelerine ilişkin belgelerin,

– Sigorta poliçelerinin,

– Sigorta komisyon gider belgesinin,

– Elektronik ürün senedinin (ELÜS),

1/2/2024 tarihinden itibaren verilmeye başlanacak olan 2024/1 dönemine ait Form Ba ve Form Bs bildirimlerinden başlamak üzere, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmesi zorunluluğunun kaldırıldığı bildirilmiştir.

Diğer taraftan,

381 nolu VUK tebliği 4.11 bölümü ve 396 nolu VUK tebliği 1.1.8 bölümü gereği Bildirim zorunluluğu bulunmayan

– 213 sayılı VUK kapsamında elektronik belge olarak düzenlen ihracat faturası, döviz ve kıymetli maden alım-satım belgesi, müstahsil makbuzu gibi belgelerin,

– Noterlik makbuzlarının,

Form Ba ve Form Bs bildirimlerinde hatalı olarak bildirilmesine devam edildiği tespit edilmiş olduğundan bahse konu bu belgelere Form Ba ve Form Bs bildirimlerinde yer verilmesine gerek olmadığı tekrar hatırlatılmıştır.

—————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.