Sirkü 1832 – Kara yolu yük taşımacılığında KDV tevkifatı

KDVGUT de değişiklik yapan 35 sıra nolu Genel tebliğ ile 1 Mart 2021 tarihinde değişen KDVGUT I/C- 2.1.3.2.11. Taşımacılık Hizmetleri bölümü gereği KDV mükellefleri ile Belirlenmiş alıcıların (KDVGUT 2.1.3.1. b bölümünde belirtilenlerin) karayoluyla yaptıkları yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) 2/10 oranında KDV tevkifatına tabidir.

Söz konusu hizmetlerin,

Tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması,

İlgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması

veya

Taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması

tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.

Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanır.

Bu şekilde Taşımacılık hizmetinin bizzat ifa edilmeyip aracı firma vasıtasıyla yapılması durumunda tevkifatsız düzenlenmiş fatura üzerine “taşıma işlemi alt firmaya yaptırılmıştır” ibaresinin yazılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Söz konusu uygulama ile ilgili olarak birtakım tereddüt ve sorunlar olmakla birlikte bu tereddüt ve sorunlara tebliğin değişen hükmünün yürürlüğe girdiği 1 Mart 2021 tarihinden sonra vergi İdaresinin yaklaşımı aşağıdaki özelgelerle özetlenmiştir.

14.04.2021 tarihli, E-21152195-130[9-2021.3467]-146184 sayılı GİB İzmir Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen özelge,

Üretim ve satışını yaptığınız kömürün nakliyesi hizmetinin, kömür satışından ayrı bir iş olarak firmanızca sunulması ve her bir işlem bedelinin KDV dahil 1.000 TL’yi aşması halinde, verilen hizmete ilişkin KDV’nin  (2/10) oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir”

2.6.2021 tarih ve E-48816587-130-23837 sayılı GİB Elazığ Defterdarlığı tarafından verilen bir özelge de

Şirketinizce bizzat ifa edilmeyen nakliye hizmeti bedelinin, mamul bedeli ile birlikte alıcı firmalara ayrıca yansıtılması durumunda Tebliğin mezkur bölümü kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. Ancak, alıcının Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde sayılanlardan olması ve yansıtılan nakliye hizmet bedelinin KDV dahil 1.000 TL yi aşması halinde (5/10) oranında tevkifat uygulanması gerekmektedir.”

02.06.2021 tarihli, E-93996897-130-52846 sayılı GİB Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen özelge,  

 “Şirketinizce üretilen malzemelerin (kum, çakıl, taş vb.) alıcılara teslimine yönelik olarak Şirketinize ait araçlarla ayrıca sunularak fatura edilen ve KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşan yük taşıma işlerinin, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara verilmesi halinde Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü kapsamında (2/10) oranında KDV tevkifatına  tabi tutulması gerekmektedir.”

09.06.2021 tarihli, E-37009108-130[107176]-64859 sayılı GİB Konya Vergi Dairesi Başkanlığı’nca verilen özelge

 “Ev veya işyerinin karayoluyla taşınması hizmetinin kamyon ve kamyonlarınızın üzerinde montajlı özel amaçlı yük asansörleri ile birlikte bir bütün halinde, sunulması durumunda, alıcılar tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir. Diğer taraftan, karayoluyla taşıma yapılmaksızın ev veya işyerinin zemin katında bulunan eşyaların özel amaçlı yük taşıma asansörü ile aynı binanın üst katına taşınması şeklinde verilen hizmet, tevkifata tabi değildir. Ancak, bu özel amaçlı yük taşıma asansörü ile verilen hizmetin Tebliğin (I/C-2.3.2.13.) bölümünde belirtilenlere ifa edilmesi halinde hizmete ilişkin Şirketinizce düzenlenecek faturalarda yer alan KDV tutarı üzerinden (5/10) oranında tevkifat uygulanması gerekmektedir.” 

21.06.2021 tarihli, E-76464994-130[KDV.2021.50]-83640 sayılı GİB Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı’nca verilen özelge

“Şirketiniz tarafından yurtiçinden serbest bölgeye, serbest bölgeden bir limana veya bir gümrük çıkış kapısına ya da bir başka serbest bölgeye yapılan ihraç amaçlı yük taşımacılığı işleri, 3065 sayılı Kanunun 17/4-ı maddesi kapsamında KDV den istisna olup, bu taşıma işleri için KDV tevkifatı uygulanması mümkün değildir. İhraç amaçlı olmayan yük taşıma işleri (yük taşıma işinin serbest bölgeden yurtiçine yapılması da bu kapsamda değerlendirilmektedir.) 3065 sayılı Kanunun 17/4-ı maddesindeki istisna kapsamına girmediğinden genel hükümlere göre KDV ye tabi olacaktır. Şirketiniz tarafından mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara verilen bu taşıma işleri için (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir. Ancak, söz konusu taşıma işlerinin serbest bölgede faaliyet gösteren ve gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunmayanlara verilmesi halinde, alıcının Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) bölümünde sayılanlar arasında yer almaması kaydıyla, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.” 

Şeklindedir.

————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.