Sirkü 1827 – 2024 yılında uygulanacak asgari ücreti  

2024 yılında uygulanacak asgari ücret 1.1.2024 tarihinde yürürlüğe girmek üzere aylık brüt 20.002,50 TL, aylık net 17.002,13 TL, günlük brüt 666,75 TL olarak

30 Aralık 2023 tarih ve 32415 sayılı resmi gazetede yayımlandı.

Söz konusu karar gereği, asgari ücret desteği 2024 yılı için 700 TL olarak uygulanacak.

Böylece Asgari ücret 2024 yılı için %49 oranında artmış oldu.

Bu rakamlar resmi gazetede yayımlanmasını müteakiben yürürlüğe girecek.

Aşağıdaki tabloda yeni asgari ücret ve işverene maliyeti gösterilmiştir.

1.1.2024-31.12.2024 Asgari ücretin bürüt tutarı20.002,50
SGK pirimi %142.800,35
İşçi İşsizlik sigorta primi %1200,03
İşçi Kesintiler toplamı3.000,38
Net asgari ücret17.002,13
 
SGK Primi %20,5 (İşveren payı %5 indirimsiz.)4.100,51
SGK Primi %20,5 (İşveren payı %5 indirimli.)3.100,38
İşveren işsizlik sigorta primi %2400,05
İşverene toplam maliyeti (%5 indirimsiz)24.503,06
İşverene toplam maliyeti (%5 indirimli)23.502,93


Hatırlatma:
Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.
Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.