Sİrkü 1811 – İthalatta gözetim uygulamasına tabi mallara ilişkin KDV indirimi kaldırıldı

24/11/2023 tarih ve 32379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

Yerli üretimin korunması amacıyla ticaret politikaları önlemleri kapsamında yer alan 

  • İthalatta gözetim uygulaması, 
  • Korunma önlemleri, 
  • Dampinge karşı vergi 

gibi telafi edici uygulamalar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil edilen her türlü vergi, resim harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV nin indirim hakkı 24 Kasım 2023 tarihi itibariyle kaldırıldı.

28.12.2023 tarih ve 32413 sayılı resmi gazetede yayınlanan 8000 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile bu karar eklenen geçici 1. madde gereğince 24.11.2023 tarihinden önce ithalat bedelinin bankacılık sistemi üzerinden ödendiği tesvik edilen malların en geç 01.04.2024 tarihine kadar ( bu tarih dahil) ithal edilmesi halinde bu karar hükümleri uygulanmaz.

———————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.