Sirkü 1776 – Kanuni ve temerrüt faiz oranları

22 Temmuz 2023 tarih ve 32256 sayılı resmi gazetede yayımlanan 82 sıra nolu Muhasebat Genel Tebliği ile,

9/3/2023 tarihli ve 32127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 80) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)’nin ekinde yer alan “Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları” başlıklı “VI” numaralı Tabloda değişiklik yapılmıştır.

Yapılan bu değişiklik ile genel hükümlere göre takip ve tahsil edilecek kişilerden alacaklara uygulanacak kanuni faiz oranları ile temerrüt faizi oranları 1.7.2023 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanacak.

Kanuni faiz oranı sözleşmeyle tespit edilmemişse yüzde 9,

Temerrüt faiz oranı sözleşmeyle belirlenmemişse yüzde 9,

Ticari işlerde yüzde 16,75

——————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.