Sirkü 1774 – Şirketlerin Kendi Hisselerinin İktisabında Tevkifat Oranı

Bilindiği üzere,

7256 sayılı kanunun 17 inci maddesiyle GVK 94 üncü maddesine eklenen fıkra uyarınca 17.11.2020 tarihinden itibaren

Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını,

i) Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri hâlinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,

ii) İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları hâlinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutar elden çıkarma tarihi,

iii) İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları hâlinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü,

itibarıyla dağıtılmış kâr payı sayılmakta ve tevkifata tabi tutulmaktadır.

07 Temmuz 2023 tarih ve 32241 sayılı Resmi Gazetede yayımlamam 7343 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile;

2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararın 1 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, Payları Borsa İstanbul’da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden “0” tevkifat yapılır.”

Karar gereği; 

7 Temmuz 2023 tarihinden itibaren iktisap edilen paylara ilişkin olarak,

Payları Borsa İstanbul’da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ait olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden % 0.

Diğer şirketlerin iktisap edecekleri paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden % 15

Oranında tevkifat uygulanacaktır.

———————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.