Sirkü 1773 – KDV ve Harç oranları arttı

1- KDV

7 Temmuz 2023 tarih ve 32241 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile

10 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere;

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının;

a)    (a) bendinde yer alan “%18” ibaresi “%20” şeklinde,

b)    (c) bendinde yer alan “%8” ibaresi “%10” şeklinde, 

Aynı Kararın eki (II) sayılı listenin 37 inci sırası

“37- Diş fırçası ve macunu, diş iplikleri,”

Şekkinde değiştirilmiştir.

Böylece,

%18 olan KDV genel oranı %20 ye

% 8 olan Diğer mal ve hizmetler için uygulanan KDV %10 a yükseltilmiş oldu.

Ayrıca II sayılı listede yapılan değişiklik ile de Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçetede KDV oranı yüzde 8’den yüzde 20’ye çıkarılmış oldu.

2- Harçlar

Aynı gazetede yayınlanan 7344 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, 07.Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere

Harçlar Kanununa bağlı, (9) sayılı tarifenin “II- Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) %50 oranında artırılmış, anılan Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 20.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Böylece

Ehliyet hariç tüm harçlar yüzde 50 artırılmış oldu.

Ayrıca yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı 20 bin liraya yükseltildi.

3-BSMV

Aynı gazetede yayınlanan 7345 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, 07.Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere

Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “%10” ibaresi “%15” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylece,

Tüketici kredilerinde BSMV yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltilmiş oldu.

4- Şans oyunları

Aynı gazetede yayınlanan 7347 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, 07.Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere

5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alman Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan oranlar; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde % 10, at yarışlarında % 14 ve diğer şans oyunlarında % 20 olarak uygulanır.

Böylece,

Şans oyunlarında da Verginin oranı; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde 5’ten yüzde 10’a,  at yarışlarında yüzde 7’den yüzde 14’e, diğer şans oyunlarında ise yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseltildi.

————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.