Sirkü 1761 – 7440 sayılı Yeniden yapılandırma kanununda başvuru ve ödeme süreleri uzadı

26 Mayıs 2023 tarih ve 32202 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7300 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile;

7440 sayılı Bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkındaki kanun gereği

– Kesinleşmiş alacaklar,

– Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar,

– İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler,

– Matrah ve vergi artırımı,

– İşletme kayıtlarının düzeltilmesi,

– Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları,

Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları,

İle diğer

-SGK, İl özel idareleri, YİKOB’lar, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlar, Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar, SMMM odası, Esnaf ve sanatkârlar odası, Avukatlar odası, Türk mimar ve mühendisler odası, Türk Tabibler birliği, Diş hekimleri birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odaları, Ziraat Odaları, su kullanım hizmet bedelleri,

ne ait borçların yapılandırılmasına ait

Başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30.06.2023 (Bu tarih dahil)(Bu tarih resmi tatile denk geldiğinden 03/07/2023)

Bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri 31.7.2023 (Bu tarih dahil) tarihine uzatılmıştır.

——————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.