Deprem bölgesindeki iller Cazibe Merkezi kapsamına alındı

7 Nisan 2023 Sirkü 1750

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 7028 sayılı karar 5/4/2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Söz konusu karara eklenen geçici birinci madde ile;

6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen ve

Adıyaman (Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik, Tut)

Elazığ (Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu, Sivrice)

Gaziantep (Araban, İslâhiye, Nurdağı)

Hatay (Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ, Yayladağı)

Kahramanmaraş (Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak)

İlçelerinde gerçekleştirilecek asgari 1 milyon 500 bin TL tutarındaki yatırımlar, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında sağlanan destek unsurlarından 6 ncı bölge şartlarında, 6 ncı bölgede uygulanan oran ve sürelerle yararlanabilecektir.

Bilindiği üzere 2012/3305 Sayılı Karar kapsamında, 6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için aşağıdaki destekler verilmektedir.

– Gümrük vergisi muafiyeti,

– KDV istisnası,

– Vergi indirimi,

– Sigorta primi işveren hissesi desteği,

– Yatırım yeri tahsisi,

– Faiz veya kâr payı desteği,

– Gelir vergisi stopajı desteği,

– Sigorta primi desteği.

Deprem nedeniyle hasar gören yatırımların yerine konulması amacıyla yapılacak yatırımlar,

– Yatırım süresi devam eden ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlar da dahil olmak üzere yeni yatırımlar,

Bu kapsamında değerlendirilir.

Faiz veya kar payı desteği sabit yatırım tutarının yüzde onunu aşmamak kaydıyla otuzmilyon Türk Lirasını geçemez. Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanılan ve faiz veya kâr payı desteğinden yararlanan krediler ve finansal kiralama borçlanmaları için, bu fıkrada belirtilen sınırlar aşılmamak kaydıyla, uygulanan faiz veya kar payı desteği puanında değişiklik yapılmadan destek süresi sonuna kadar uygulama yapılır.

Sigorta primi işveren hissesi desteği ve sigorta primi desteği,

Yatırımın tamamlanmasını müteakip, 1/8/2022-31/1/2023 tarihleri arasında (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısının;

– Depremlerle yıkılan veya hasar nedeniyle sonrasında yıkılmasına karar verilen tesislerde tamamı ilave istihdam,

– Ağır hasarlı tesislerde %25’i mevcut istihdam, %75’i ilave istihdam,

– Orta hasarlı tesislerde %50’si mevcut istihdam, %50’s ilave istihdam,

– Az hasarlı tesislerde %75’i mevcut istihdam, %25’i ilave istihdam,

– Hasarsız tesislerde %90’ı mevcut istihdam, %10’u ilave istihdam,

kabul edilerek uygulanacaktır.

Orta hasarlı, az hasarlı ve hasarsız tesislerde sigorta primi işveren hissesi desteği ve sigorta primi desteği toplamının sabit yatırım tutarına oranı %200’ü geçemeyecektir.

Bu kapsamda hasar türü için, yapıya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen hasar tespit raporu esas alınacaktır.

——————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.