Deprem için Prefabrik yapı ve konteyner de KDV – Hisse geri alımında tevkifat oranı

14 Şubat 2023 Sirkü 1739

14 Şubat 2023 tarih ve 32104 mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanan 6790 sayılı Cumhurbaşkanı 23 Şubat 2023 tarih ve 6830 sayılı karar ile genişletildi.

Daha önce Depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla, OHAL kapsamındaki illerde kullanılmak şartıyla prefabrik yapı ve konteyner teslim ve montaj hizmetlerinde %1 olarak uygulanan KDV nin kapsamı genişletilerek

14 Şubat 2023 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar OHAL kapsamı ve KDV Kanunun 17 inci maddesinde sayılan kurumlara teslim şartı aranmaksızın,

prefabrik yapı ve konteynerlerin teslimi, kurulumu ve montajında KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

14 Şubat 2023 tarih ve 32104 mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanan 6791 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile;

Tam mükellef sermaye şirketlerin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri ve ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerindeki tevkifat oranı sıfırlandı.

Başka bir ifade ile şirketlerin hisse geri alımlarında yüzde 15 olan stopaj vergisi sıfırlanmış oldu.

———–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.