KDV de istisna süreleri uzadı

30 Aralık 2022 Sirkü 1719

30 Aralık 2022 tarih ve 2 inci mükerrer 32059 sayılı resmi gazetede yayımlanan KDVGUT de değişiklik yapılmasına dair 44 sıra nolu tebliğ ile,

– Sanayi sicil belgesine haiz katma değer vergisi mükelleflerinin münhasıran imalat sanayiindeki kullanılmak üzere yönelik Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen yeni makina ve teçhizat teslimindeki istisna 31/12/2024 tarihine kadar uzatıldı.

Ayrıca aynı tebliğ ile,

– İndirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınır, 2023 yılı için 57.300 TL olarak uygulanacak

——————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.