Kur Koruma Mevduat da Kurumlar Vergisi istisnası uzatıldı.

27 Temmuz 2022 Sirkü 1672

27 Temmuz 2022 tarih ve 31905 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5872 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile

Kurumlar vergisi Kanuna 7352 sayılı kanunla eklenen geçici 14’üncü maddesi 4 fıkrasında yer alan istisna süresi yine aynı fıkradaki yetki çerçevesince kurumların kur korumalı mevduattan (KKM) elde ettiği faiz ve kâr payları ile diğer kazançlarda kurumlar vergisi istinası süre uzatıldı.

Söz konusu karar gereği,

Kurumların 31/6/2022 tarihli (27 Ekim 2022 tarih ve 31996 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6297 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 30.09.2022 tarihli)bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesna tutuldu.

——————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.