Tevsik zorunluluğu

23 Temmuz 2022 Sirkü 1669

Gelir İdaresi Başkanlığınca 23 Temmuz 2022 tarih ve 31901 sayılı resmi gazetede yayımlanan 459 sayılı VUK Genel tebliğinde değişiklik yapan 540 sayılı VUK Genel tebliği ile bugünden itibaren,

Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların,

Düzenleyecekleri faturalarda yabancı uyruklu kişilerin veya Türkiye de ikamet etmeyenlerin pasaport numaralarının yazılması ve işlem tutarının, tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsikinin sağlanması şartıyla

Bu kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemeleri tevsik zorunluluğu kapsamından çıkarıldı.

—————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.