Kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında şirketlerde vade 3 aya indi ayrıca vadesi dolan hesaplara yenileme imkanı geldi

7 Mart 2022     Sirkü 1630

7 Mart 2022 tarih ve 31771 sayılı resmi gazetede yayımlanan Türk Lirası/altın hesaplarından Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkındaki 2021/14-16 sayılı tebliğlerin 4 ve 5 inci maddelerinde değişiklik yapılmasına dair 2022/9-10 sayılı tebliğ ile yapılan değişiklikle kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesaplarındaki şirketler hakkındaki Gelir İdaresinin düzenlemesi ile Merkez Bankası düzenlemeleri arasındaki süre farkı düzeldi.

Yapılan değişiklikle;

Kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında şahıslarda olduğu gibi şirketlerde de 3 aylık vade imkanı 07.03.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Ayrıca

Daha önce açılan hesaplardan Vadesi geldiğinde Kur Korumalı Mevduat imkanından yararlanmaya devam etmek isteyenler, ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam edebilecek. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenecek.

——————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.