Gıdada KDV %1 e indi.

13 Şubat 2022     Sirkü 1624

 

Bazı Mal ve Hizmetlere (gıda maddeleri) Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 5189 sayılı Cumhurbaşkanı kara 13.02.2022 tarih ve 31749 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. Temel gıda maddelerine ilişkin yeni oran (%1) yarın itibariyle (14 Şubat 2022) uygulanmaya başlanacak.

Söz konusu karar ile 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararın 1 inci maddesinde yapılan değişiklikler ile;

Daha önce %8 KDV olarak uygulanan Gıda maddelerinin tesliminde (ithalatı dahil) (ÖTV’ye de tabi olan havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler, kolalı içecekler, meyveli soda ve benzerleri hariç) 14 Şubat 2022 tarihinden itibaren KDV oranı %1 olarak uygulanacak. 

Bu oran değişikliği Restoran, kafeterya, pastane gibi yemek hizmeti verilen, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerlerde verilen hizmetleri kapsamamaktadır

ÖTV’ye tabi olan gıda maddeleri için %8 KDV oranı uygulanmaya devam edecektir.

Daha önce bazı gıda maddeleri için uygulanan toptan ve perakende safhalarda farklı KDV oranı uygulaması kaldırılmış oldu. Bundan böyle her safhada aynı KDV oranı uygulanacaktır.

İndirimli orana tabi bu satışlar ile ilgili yüklenilen ve indirim yolu ile giderilemeyen KDV’nin iadesi talep edilebilecektir.

KDV oranı %1 indirilen gıda ürünleri aşağıda tadat edilmiştir. 

22/12/2006 tarihli ve 2006/11437 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

1-01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05,  pozisyonlarında yer alan hayvanlar (büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, domuz) ile 01.06 pozisyonunda yer alan (yalnız tavşanlar, geyikler, dağ keçisi, keklik, devekuşu, bıldırcın, çulluk, yabani ördek ve kazlar, sülün, beç tavuğu) hayvanlar,

b)07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar, (kümes hayvanları)

c)3 no.lu faslında yer alan mallar 0301.10 pozisyonunda yer alan (Balıklar) (süs balıkları hariç),

2- 4 no.lu faslında yer alan mallar (0408.11.20.00.00, 0408.19.20.00.00, 0408.91.20.00.00, 0408.99.20.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar hariç),(Yumurta, bal)

3- 5 no.lu faslın 0504.00 pozisyonunda yer alan mallar, (bağırsak)

4- 6 no.lu faslın 0601.20.10.00.11, 0601.20.10.00.12, 0602.10, 0602.20, 0602.90.10.00.00, 0602.90.20.00.00, 0602.90.30.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar, (çeşitli sebze fideleri)

5- 7 no.lu faslında yer alan mallar, (yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular)

6- 8 no.lu faslında yer alan mallar, (yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler)

7- 9 no.lu faslında yer alan mallar, (kahve, çay, baharat, Paraguay çayı)

8- 10 no.lu faslında yer alan mallar, (hububat)

9- 11 no.lu faslında yer alan mallar, (değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni)

10- 12 no.lu faslında yer alan mallar (yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları)

11- 15 no.lu faslında yer alan yağlardan insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlar, (hayvansal ve bitkisel yağlar)

12- 16 no.lu faslında yer alan mallar, (et, balık, kabuklu hayvanlar)

13- 17 no.lu faslında yer alan mallar (1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alanlar hariç), (şeker ve şeker mamulleri)

14- 18 no.lu faslında yer alan mallar, (Kakao ve müstahzarları)

15- 19 no.lu faslında yer alan mallar, (hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri)

16- 20 no.lu faslında yer alan mallar, (sebze, meyve, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar)

17- 21 no.lu faslında yer alan mallar, (yenilen çeşitli gıda müstahzarları)

18- 22 no.lu faslında yer alan mallardan yalnız; (su ve soda)

19- 23 no.lu faslın 2306.90.11.00.11, 2306.90.11.00.19, 2306.90.19.00.11, 2306.90.19.00.19 pozisyonlarında yer alan mallar, (zeytin küspesi)

20- 25 no.lu faslın 2501.00.91.00.11, 2501.00.91.00.12, 2501.00.91.00.19 pozisyonlarında yer alan mallar (tuz)

Ayrıca I sayılı liste B de sıralanan diğer mal ve hizmetler

————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.