Gayrimenkul satış kazancı istisnası

16 Temmuz 2020     Sirkü 1456

 

(Aktifte kayıtlı gayrimenkulün satışında Kurum ve KDV istisnası.) 

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 1.6.2020 tarih ve 93767041-125[4140072370]-E.44701 sayılı özelge de;

Şirket çalışanlarına lojman yapmak üzere şirket aktifine kaydedilen taşınmazların ekonomik şartlardan dolayı satışa çıkarılacağı, söz konusu gayrimenkullerde herhangi bir tamir onarım veya yatırım yapılmadığı, yapılacak satıştan doğan kazancın kurumlar vergisi ve KDV’den istisna olup olmadığı hususunda görüşü talep edildiği,

Bu çerçevede yapılan değerlendirme neticesinde de;

Şirket ana sözleşmesindeki faaliyet konuları arasında menkul ve gayrimenkul alım satımı ve kiralama işlerinin yer aldığı, ayrıca söz konusu taşınmazların şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılmadığı anlaşıldığından

Belirtilen taşınmazların satışından elde edilecek kazancın, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün olmadığı,

Ayrıca satılacak taşınmazların taşınmaz ticaretine konu edilecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, bu taşınmazların satışının 3065 sayılı Kanunun 17/4-r maddesindeki istisna kapsamında değerlendirilmesinin de mümkün olmadığı dolayısıyla KDV’ye tabi tutulması gerektiği belirtilmiştir.

Bu özelge ile Gelir İdaresi bir kez daha

Gayrimenkul satış kazancı dolayısıyla Kurumlar vergisi ve KDV istisnası uygulanabilmesi için kanunların lafzında yer alan

  • Taşınmazların iki tam yıl süre ile aktifte yer alması,
  • Ana sözleşmelerinde Taşınmaz ticareti, kiralama işi veya satmak üzere taşınmaz inşaatı faaliyetinin olmaması,

Şartlarının yerine gelmiş olmasının istisnanın uygulanması için yeterli olmadığını, ayrıca satışa konu edilecek taşınmazların şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde de kullanılması gerektiğini bir kez daha teyit etmiştir. Öte yandan satıştan kazanç elde edilerek, satan kurumun mali yapısında bir iyileşmenin de olması gerektiği tabiidir.

———————————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.