Elektronik ortamda düzenlenen mesafeli sözleşmelerde damga vergisi

11 Mayıs 2020     Sirkü 1438

Günümüzde insanlar ve şirketler alışverişlerini internet ortamında yapmaya başlamışlardır. İnternet ortamındaki alışverişler tamamen elektronik ortamda “mesafeli sözleşmeler vasıtasıyla yapılmaktadır.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48/1 numaralı fıkrası gereği;

“Mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurunla sözleşmelerdir.”

Satıcı, mesafeli sözleşmeye dair bazı hususlarda tüketiciyi sözleşme kurulmadan (herhangi bir ödeme yapmadan) önce bilgilendirmek zorundadır.

488 sayılı Damga Vergisi Esasen kâğıt üzerinden alınan bir vergi olmasına karşılık Kanunu’nda   5228 sayılı Kanunla bazı değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıştır.

Bu düzenleme ile Kanunun 1 inci maddesine ilave yapılarak, elektronik ortamda elektronik imzayla düzenlenen belgeler damga vergisinin kapsamına alınmıştır.

Böylelikle 5228 sayılı Kanunla, Elektronik İmza Kanunu’ndaki düzenlemelere paralel olarak elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda düzenlenen belgeler de damga vergisi kapsamına alınmıştır. Elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik imza taşıyan belgeler, Kanun’a ekli (1) sayılı tabloda vergiye tabi kâğıtlar arasında yer alıyorsa bir kâğıda basılmamış olsa da damga vergisine tabi olacaktır.

Başka bir deyişle,

Elektronik ortamda oluşturulan sözleşmelerden taraflarca 5070 sayılı Kanun’da tanımlanan elektronik imza ile imzalanan ve belli parayı içerenler damga vergisine mutlak şekilde tabi olacaktır.

Ancak 5070 sayılı Kanun’da tanımlanan elektronik imza ile imzalanmamış olanlar ile bu imza ile imzalanmış olmakla birlikte belli parayı içermeyen elektronik sözleşmeler ise damga vergisine tabi değildir. Dolayısıyla bu tür sözleşmelerde “kabul ediyorum” veya “onaylıyorum” butonun tıklanması halinde, belirli bir parasal tutarı içerse de damga vergisi doğmayacaktır.

—————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.