Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

17 Nisan 2020     54 nolu Duyuru

17.04.2020 tarih ve 127 sıra nolu VUK sirküleri ile; 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.