KDV beyanı, Ba-Bs formu ve e-defter berat süreleri

24 Mart 2020   DUYURU 51

 

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 126 sıra nolu VUK sirküleri ile;

1- 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri

24 Nisan 2020 Cuma günü sonuna kadar

2- 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi

30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar

3- 31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi

30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar

uzatılmıştır.