Bazı malların KDV ve ÖTV oranları düşürüldü

1 Kasım 2018      SİRKÜ 1316

 

31 Ekim 2018 tarih ve mükerrer 30581 sayılı resmi gazetede yayımlanan 287 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yayım tarihinden  (31 Ekim 2018) geçerli olmak üzere;

31.12.2018 Tarihine kadar (Bu tarih dahil);

1- 150 m2 nin üstündeki Konut ve işyeri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) tesliminde KDV % 8 olarak uygulanmaya devam edilecek. Ayrıca konut ve işyerlerinde alan ve satan için tapu harcının “binde 15” oranında indirimli uygulanmasına da devam edilecektir.

2- Aşağıda yazılı malların tesliminde KDV %8 olarak uygulanacak. Ancak, indirimli orana tabi işlemlerin iade hesaplamasında bu mallara ait yüklenilen KDV hesaplamaya dahil edilmeyecek.

G.T.I.P.

Numarası

Eşyanın Tanımı
9401.30 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler
9401.40.00.00.00 Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)
9401.52.00.00.00 Bambudan
9401.53.00.00.00 Hintkamışından
9401.59.00.00.00 Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)
9401.61 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar
9401.69 Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.71 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.79 Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.80 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar
9402.10.00.00.19 Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)
9403.10 Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar
9403.20 Metalden diğer mobilyalar
9403.30 Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.40 Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.50 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.60 Diğer ahşap mobilyalar
9403.70 Plastik maddelerden mobilyalar
9403.82.00.00.00 Bambudan olanlar
9403.83.00.00.00 Hintkamışından
9403.89.00.00.00 Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)
9404.10.00.00.00 Şilte mesnetleri
9404.21 Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)
9404.29 Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)

 

3- Gümrük tarife cetvellerinin 8701.20, 87.02, 87.04,87.05 pozisyonundaki ticari taşıtların tesliminde KDV %1 olarak uygulanacak. Ancak, indirimli orana tabi işlemlerin iade hesaplamasında bu mallara ait yüklenilen KDV hesaplamaya dahil edilmeyecek.

4- Aşağıdaki, listedeki malların ÖTV oranı cetvelde yer aldığı şekilde uygulanacaktır.

G.T.İ.P. NO Mal İsmi ÖTV (%)
          87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)

[Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]

– Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) % 50’sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

– İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm3‘ün altında olanlar 5
— İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm3‘ün altında olanlar 5
— Sadece elektrik motorlu olanlar – Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan 5
— Motor silindir hacmi 3200 cm3‘ü geçmeyenler 5
— Sadece elektrik motorlu olanlar – Diğerleri

— Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyenler

5
— Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar 30
— Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar 35
—  Diğerleri

— Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü geçmeyenler

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3‘ü geçmeyenler

60
— Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar 30
— Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar 35
— Diğerleri — Diğerleri 60
-— Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 100
— Diğerleri — Motor silindir hacmi 2000 cm3lü geçenler

— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3‘ü geçmeyenler

110
-— Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 100
— Diğerleri 110
—  Diğerleri
Sadece elektrik motorlu olanlar
160
— Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler 3
— Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 7
— Motor gücü 120 kW’ı geçenler 15

5- Aşağıdaki cetvelde yer alan malların özel tüketim vergisi oranları %0 (sıfır) olarak uygulanacaktır.

G.T.İ.P NO Mal İsmi
84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)

[Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları) (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı): 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.90.00.90.11 (Split sistemlerin dış üniteleri) ve 8415.90.00.90.12 (Split sistemlerin iç üniteleri)]

84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)

(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompalan hariç)

8419.11.00.00.00 Gazla çalışan anında su ısıtıcılar
8419.19.00.00.11 (Katı yakıtlı)

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

8419.19.00.00.19 (Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)

Diğerleri

8421.12.00.00.11 (Çamaşır kurutma makinaları)

Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar

8422.11.00.00.00 (Bulaşık yıkama makinaları) Evlerde kullanılanlar
8450.11.11.00.00 (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası) Çamaşırı önden yüklemeli olanlar
8450.11.19.00.00 (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası) Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar
8450.11.90.00.00 (Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler

8450.12.00.00.00 (Çamaşır yıkama makinası)

Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)

8450.19.00.00.11 (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)

Elektrikli olanlar

8450.19.00.00.19 (Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası) Diğerleri
8451.21.00.00.11 (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları) Evlerde kullanılanlar
85.08 Vakumlu elektrik süpürgeleri
85.09 (Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)

Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)

85.16 Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç)

 

———————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.