Gümrük vergisi muafiyeti

16 Nisan 2017       Sirkü 1267

 

11 Nisan 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de 2018/11510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 26 Nisan 2018 tarihinden geçerli olmak üzere;

Gümrük vergisi muafiyeti;

  • Posta ya da hızlı kargo taşımacılığında 22 avro,
  • Kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayınlar için 150 Avro,

Olarak belirlendi.

Öte yandan;

Kıymeti 1500 Avro’yu geçmemek şartıyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya için belirtilen limitleri aşan eşyanın değeri üzerinden;

  • Kitap veya benzeri basılı yayın için %8,
  • Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıda belirtilen oranlara ilave %20

oranında tek ve maktu bir vergi uygulanması kararlaştırıldı.


Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.