Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2017 yılı için değerleme esas döviz kurları

25 Ocak 2018     SİRKÜ 1253

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 2017 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, Maliye Bakanlığınca tespit edilen kurları 491 sıra nolu VUK Genel tebliği ile ilan edilmiştir

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2017 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.

130 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 217 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabiidir.

Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2017 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Değerlemeye esas kurların tamamı ilgili genel tebliği ekinde yayımlanmış olup bazı efektif döviz kurları aşağıya çıkarılmıştır.

1 ABD Doları 3,7692

1 İngiliz sterlini  5,0767

100 japon yeni 3,3297

1 Kuveyt Dinarı 12,2413

1 Sudi Arabistan riyali 0,99826

1 Eoru 4,5124

 ————————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.