Gelir Vergisi beyan dönemi başladı

1 Mart 2017      DUYURU

Yıllık Gelir Vergisi beyanname verme dönemi 1 Mart 2017 tarihi itibariyle başladı.Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan duyuru aşağıya çıkarılmıştır.

1. Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2016 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 27 Mart 2017 Pazartesi akşamına kadar elektronik ortamda göndereceklerdir.

2. Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolayca gönderebilirler. Hazır Beyan Sistemine Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfası (gib.gov.tr) üzerinden ulaşılabilir.

Hesaplanan Gelir Vergisinin 2017 yılının Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Mükellefler vergilerini,

  • Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ile,
  • Anlaşmalı bankalardan,
  • Tüm vergi dairelerinden

ödeyebileceklerdir.

Ayrıca, Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisinin Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların banka/ kredi kartları ile ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamak için beyan ve ödeme işlemlerinin son günlere bırakılmaması gerekmektedir..