Konutlarda KDV oranı

6 Şubat 2017     Sirkü 1192

 

3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile konut teslimlerindeki KDV oranlarına ilişkin yeni düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenleme ile;

net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan, büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın arsa birim m2 vergi değeri; esas alınarak belirlenen KDV oranlarını gösteriri tablo aşağıya çıkarılmıştır.

Buna göre belirtilen tarihler de alınan konutlar ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihlerde yapılan konut inşaatı projelerinde aşağıdaki tabloda belirtilen KDV oranları uygulanacaktır.

150 m2 ye kadar olan konutlarda KDV oranları

 

Konut inşaat projesi         1.1.2013 – 31.12.2016       tarihleri arasında olanlar
Emlak vergi değeri 0 – 500 TL arası Emlak vergi değeri 500 – 1000  TL arası Emlak vergi değeri 1000 TL  üstü
                  %1                      %8                    %18
Konut inşaat projesi         1.1.2017 den sonra olanlar
Emlak vergi değeri 0 – 1000 TL arası Emlak vergi değeri 1000 – 2000 TL arası Emlak vergi değeri 2000 TL üstü
                  %1                       %8                     %18

 

Ayrıca bu Kararın 3 üncü maddesiyle, 2007/13033 sayılı Kararın geçici 2 nci maddesinde yer alan 31/3/2017 tarihi 30/9/2017 olarak değiştirilmiştir.

Buna göre, %18 KDV oranına tabi konutların da 30 Eylül 2017 tarihine kadar teslimlerinde %8 KDV oranı uygulanacaktır.

—————————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.