Yabancı sporcu transferinde vergilendirme

25 Ekim 2016     Sirkü 1164

Günümüzde özellikle futbol kulüpleri yurt dışından yabancı uyruklu sporcu transferi yapmaktadırlar. Bu sporcuların yurt dışında bulunan kulüplerine ödenen bonservis bedellerinin nasıl vergilendirileceği hep merak konusu olmuştur.

Gelir İdaresince bu konuda verilen  24/04/2014 tarih ve 13649056-125 [30/2013-ÖZE-05]-42 sayılı özelgede konuya açıklık getirilmiştir.

Söz konusu özelgede;

Yabancı uyruklu sporcuların yurt dışında bulunan kulüplerinin KVK nın 3 üncü maddesi gereği Dar mükellef kurum sayılacağı,

Aynı kanunun 30 uncu maddesi gereği, dar mükellefiyete tabi kurumların maddede bentler halinde sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı,

Bu sporcular için ödenen bonservis bedellerinin de GVK nın 70/5 inci maddesinde sayılan gayrimaddi haklardan olduğu,

Hüküm altına alındığından Bu hükümler çerçevesinde;

Sporcuların Türkiye’deki bir kulüpte oynatılabilmesi hakkının devri karşılığı olarak sporcunun eski kulübüne ödenen bonservis bedelleri ile mahiyeti itibarıyla buna benzeyen ödemelerin gayrimaddi hak satışı bedeli olarak değerlendirilmesi gerektiği,

ve

Bunlarla ilgili olarak dar mükellef kurumlara nakden veya hesaben yapılan ödemelerden, Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca %20 oranında kurumlar vergisi tevkifatı yapılarak takip eden ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gerektiği,

Öte yandan, Ülkemiz ile ilgili ülke arasında imzalanan bir Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması bulunması ve Anlaşmada daha düşük bir oran belirlenmesi durumunda ise bu oranın dikkate alınması gerektiği,

Bildirilmiştir.

————————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazı tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.