2016 yılında uygulanacak asgari ücret

Asgari ücret tespit komisyonun 2016 yılı asgari ücretleri ile ilgili kjararı aşağıya çıkarılmıştır.

Karar Tarihi: 30/12/2015

Karar No: 2015/1

22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu‘nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 02/12/2015 tarihinde başladığı çalışmalarını 30/12/2015 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

1.Milli seviyede tek asgari ücret tespitine oybirliğiyle,

2.İşçilerin bir günlük normal çalışma karşığı asgari ücretinin 01/01/2016 – 31/12/2016 tarihleri arasında 54,9 (ellidört dokuz) Türk Lirası olarak tespitine, işveren temsilcilerini muhalefetine karşılık oyçokluğuyla,

3.İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmi Gazete’de yayımlanmasına oybirliğiyle,

karar verilmiştir.

Asgari Ücret, komisyonunun 31.12.2015 tarih ve 2015/1 sayılı kararı gereği 2016 yılında Uygulanacak asgari ücret tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Bekar ücretliler için 1.1.2016 – 31.12.2016
Brüt Ücret 1.647,00
SSK Primi İşçi Hissesi 230,58
İSP İşçi Hissesi 16,47
Gelir Vergisi Matrahı 1.399,95
Gelir Vergisi 209,99
Damga Vergisi 12,50
Toplam Kesinti 469,54
Asgari Geçim İndirimi 123,53
Net Ücret 1.300,99