01.01.2016 tarihinde e fatura uygulamasına geçecekler

15 Ağustos 2015     Sirkü 1066

 

Gelir idaresi Başkanlığınca yayımlanan 454 seri nolu VUK Genel tebliği gereği, 2014 takvim yılına ait brüt satış hâsılatı 10 Milyon lirayı aşan mükelleflerin 01.01.2016 tarihinden itibaren e fatura kullanma zorunluluğunuz başlayacaktır.

Bu itibarla;

Mükelleflerce e-fatura ve e-Defter tutmada kullanılan yazılımların, www.edefter.gov.tr adresinde yayınlanan kılavuzlarda belirtilen format, standart ve diğer teknik hususlara uygun olması, defterlerin oluşturma, kaydetme, onaylama ve muhafaza etmede kullanılacak yazılımlarının, mutlaka uyumluluk onayı almış bir yazılım olması gerekmektedir.

Bir yazılımın uyumlu yazılım olması için Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılacak testleri başarı ile geçmesi gerekmektedir.

Bu nedenle mükelleflerce kullanılan Ticari programların bilgisayarcılarla görüşülerek teknik altyapılarının e-fatura ve e-deftere uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.

Her ne kadar 31.12.2015 tarihine kadar e faturaya geçiş için müracaat süresi olsa da son günlere yoğunluk yaşanması muhtemel olduğundan bir an önce müracaatların yapılmasında fayda vardır.

Yapılacak müracaatta e fatura, e defter uygulamasına başlama tarihi seçeneğinden 01.01.2016 olarak seçilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

e- Fatura Uygulamasına Başvuru Nasıl Yapılacak

E fatura uygulamasına başvuru 1- Mali mühür sertifikasına başvuru, 2- e fatura uygulamasına başvuru ve 3- e defter uygulamasına başvuru şeklinde üç aşamalı olarak yapılacaktır.

1- Mali Mühür Sertifikası Başvurusu

Elektronik fatura uygulamasına başvuru yapmak isteyen mükellefler veya temsilcileri öncelikle mali mühür sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. Mali mühür sertifikası olmayan mükelleflerin https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresinden mali mühür sertifikasını temin edebilirler.

Mükellefiyet Bilgileri” alanı doldurulduktan sonra mükellefin “Mali Mühür Sertifika Başvurusu” kısmından, kullanmak istediği elektronik mali mühür imzalama aracını seçmesi gerekir. Mükelleflere mali mühür İmzalama aracı olarak iki seçenek sunulur. Mükellefler bu araçlardan birini seçmelidir. Bu araçlar; HSM ve Akıllı Kart ve kart okuyucudur.

HSM (Donanımsal Güvenlik Modülü) :İçerisine mali mühür sertifikası yüklenebilen ve birim zamanda akıllı karttan çok daha fazla sayıda işlem yapma kapasitesine sahip araçtır. Çok fatura düzenleyen firmalara tavsiye edilir. Saniyede 45-50 fatura imzalanır.

Akıllı Kart ve Kart Okuyucu: Elektronik mali mühür oluşturma verisini barındıran, elektronik mali mühür oluşturma verisinin güvenliğini ve gizliliğini temin edecek teknik özelliklere sahip donanım ve elektronik mali mühür oluşturma aracının içerisindeki bilgilere erişimi sağlayan donanım aracıdır. USB ve Masaüstü olarak 2 seçeneği vardır ve 10 -12 saniyede bir fatura imzalanır.

“Akıllı Kart ve Kart Okuyucu” yu şubeniz için almak istiyorsanız “Sertifika Bilgileri” kısmında hem “Akıllı Kart ve Kart Okuyucu” alanını hem de “Bu Sertifikayı Şubem İçin Almak İstiyorum” alanını işaretlemeniz gerekmektedir

Şube Bilgileri alanına mali mühür almak istediğiniz şubenin adını yazabilirsiniz. Farklı şubeler için ilave sertifikalar alınmak isteniyorsa her sertifika için ayrı mali mühür başvuru formu doldurulmalıdır.

2- E-Fatura Uygulaması Başvurusu:

Mali mühür sertifikasının alınmasını müteakiben,

Elektronik fatura uygulamasına başvuru yapmak isteyen mükelleflerin veya temsilcilerinin https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ Adresinde ki e-fatura başvuru formlarını doldurup onaylamaları gerekmektedir.

Mükelleflerin bu alandaki başvuru yöntemlerinden birini seçmeleri gerekmektedir. e-fatura uygulamasına 3 farklı yöntemle başvurulabilir:

  • e-Fatura uygulamasını web üzerinden Başkanlık tarafından sunulan portal üzerinden kullanmak isteyen mükellefler “GİB Portal “ başvuru yöntemini seçerek, Başvuru sırasında
    “01.01.2016’da Başlamak İstiyorum” seçeneği seçilmelidir. Bu durumda kullanıcı hesabı 01.01.2016’da açılacaktır.
  • Elektronik fatura uygulamasını kendi bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemi ile Kullanmak isteyen mükellefler “Entegrasyon başvuru yöntemini seçerek, http://www.efatura.gov.tr/efaturaentegratorluk.html adresindeki bilgiler ışığında testlerine başlayabilir. Test kontrolünün başarılı olmasının ardından e-fatura sistemine dahil olabilir. (Başlama zamanınız tam olarak 01.01.2016 olmayabilir, entegrasyon izninizin verildiği tarih olacaktır)
  • Uygulamayı Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtasıyla kullanmak isteyen mükellefler “Özel Entegratör” başvuru yöntemiyle başvurabileceklerdir.http://www.efatura.gov.tr/efaturaozelentegratorlerlistesi.html adresinde yer alan özel entegratörlerden birisi (ya da birkaçı) ile anlaşabilir. Özel entegratörü kullanıcıyı istenilen tarihte e-fatura sistemine dahil edebilir.

Onay ekranından sonra gelen e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi’ den çıktı alınarak yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanacaktır. İmzalı e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ekine imza sirküsünün aslı veya noter onaylı örneği, Kamu Sertifikasyon Merkezi TÜBİTAK Yerleşkesi P.K. 74, Gebze 41470 Kocaeli adresine gönderilecektir.

3- E-Defter Uygulaması Başvurusu

Mali mühür sertifikasının temini ve e fatura uygulamasına başlamaya müracaatı gerçekleştiren mükellefler, daha sonra https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ adresi kullanılarak e-Defter Başvurusu yapılabilir ve istenilen başlangıç dönemi seçilebilir.

——————————————

 Hatırlatma:

Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.