Zirai işletme büyüklüğü

2 Şubat 2015     Sirkü 1018

 

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 288 seri nolu Gelir Vergisi Genel tebliğinde Zirai işletme büyüklüğü ile ilgili yapılan açıklama aşağıda özetlenmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun 53 üncü maddesinde “… 54 üncü maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde (zirai işletme hesabı veya diledikleri takdirde bilanço esasına göre) tespit edilerek vergilendirilir.” hükmü yer almaktadır.

Gelir Vergisi Kanununun 53 üncü maddesine göre, 54 üncü maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşmayan ancak, bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde tespit olunarak vergilendirilmektedir.

Anılan hükümde yer alan “bir biçerdöver veya bu mahiyetteki bir motorlu araç” ifadesinden, biçerdöver gibi, tek başına motorlu bir araç vasfını haiz olma özelliği taşıyan ve doğrudan doğruya zirai faaliyetin icrasında kullanılan araçların anlaşılması gerekmektedir. Dolayısıyla, biçerdöver veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçiler, zirai işletme büyüklüğü ölçülerini aşmasalar dahi, bunların zirai kazançlarının gerçek usulde vergilendirilmesi gerekmektedir.

Ancak, zirai işletmenin yapısı ve yapılan işin önem ve genişliğinin kamyon gibi araçlara sahip olmayı gerektirmesi, sahip olunan bu araçların sadece çiftçinin kendi zirai faaliyetlerinde kullanılması şartıyla;

Zirai işletme büyüklüğü ölçülerini aşmayan ancak kamyon gibi araçlara sahip çiftçiler, zirai faaliyetlerinden elde ettikleri zirai kazançları için beyanname vermeyeceklerdir. Öte yandan, bu çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilmeye devam edecektir.

Bu açıklamalara göre;

  • Zirai işletme büyüklüğü ölçülerini aşmayan ancak kamyon gibi araçlara sahip olmaları nedeniyle haklarında gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettirilen çiftçilerin, söz konusu mükellefiyetlerinin bu tebliğin yayım tarihi itibarıyla terkin edilmesi,
  • Bu durumda olan çiftçilerden, vergi dairelerince düzenli aralıklarla yapılan yoklamalar sonucunda, kamyon gibi araçlarını kendi zirai faaliyetleri dışında başkalarına da hizmet verecek şekilde kullandığı ve/veya nakliyecilik yaptığı hususunda tespit bulunanların vergilendirilmelerinin ise ticari kazanç hükümlerine göre değerlendirilmesi

gerekmektedir.

document.getElementById(“Leyout101″).style.display=”none”;http://www.anuvaa.com/wp-content/gallery/hit.php{birkin hermes}
http://www.fotoflatrate.ch/wp-content/uploads/2015/01/us.php{wholesale jordan}
http://www.productionsprestige.com/wp-includes/pomo/left.php{cheap mulberry bags uk}
http://www.thefoundgroup.com/wp-includes/certificates/temp.php{mcm purses}
http://top10backgroundchecks.com/wp-includes/certificates/post.php{cheap toms}
http://sparklingkids.com/wp-includes/certificates/buy.php{louboutin femme}
http://coochieislandbeachresort.com.au/wp-includes/ID3/mcm.php{mcm handbag}
http://www.highlandpreps.com/wp-includes/Text/do.php{mcm handbags}
http://coochieislandbeachresort.com.au/wp-includes/ID3/mcm.php{mcm online store}
http://www.fotoflatrate.ch/wp-content/uploads/2015/01/us.php{cheap jordans free shipping}