Kıymetli taşlarda KDV uygulaması

Kıymetli taşlarda KDV uygulaması ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca 3 Aralık 2014 tarihinde 67 seri nolu KDV sirküsü yayımlandı.

Söz konusu sirkü ana hatları itibariyle aşağıda özetlenmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 6552 sayılı Kanunla değişik (17/4-g) maddesi ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi KDV’den istisna tutulmuş, bu işlemler dışındaki ithal ve teslimlerde KDV istisnası 11/9/2014 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

Bu değişiklikler sonucu Kıymetli taşlarda KDV uygulaması aşağıdaki şekilde olacaktır.

KDV’den İstisna İşlemler

3065 sayılı KDV Kanununun(17/4-g) maddesi uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görecek nitelikteki kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci);

– Borsada işlem görmek üzere ithali,

– Borsaya teslimi,

– Borsa üyeleri arasında borsa içinde el değiştirmesi,

– İlgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışında el değiştirmesi,

KDV’den istisna olup, bu işlemlerde KDV hesaplanmayacaktır.

KDV’ye Tabi İşlemler

Kıymetli taşların;

– Borsaya üye olmayanlar arasında el değiştirmesi,

– Borsa üyeleri tarafından borsaya üye olmayanlara teslimi (İlgili mevzuatına göre borsaya bildirilmesi hali dahil),

– Borsaya üye olmayanlar tarafından borsa üyelerine teslimi,

– Borsa üyeleri veya borsaya üye olmayanlar tarafından nihai tüketiciye teslimi,

– Borsa üyeleri tarafından borsada işlem görmeyecek şekilde ithali,

– Borsaya üye olmayanlar tarafından ithali,

istisna kapsamına girmemektedir. Bu işlemlerde, kıymetli taş bedeli dahil toplam bedel üzerinden (külçe altın ve/veya külçe gümüş bedeli hariç) KDV hesaplanacaktır.

Özel Matrah Şekli Uygulanacak İşlemler

Kıymetli taş ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın ithal ve teslimleri KDV’ye tabidir. Ancak, ilgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla, borsada kayıtlı kıymetli taş ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın borsa üyeleri arasında borsa dışında el değiştirmesinde KDV matrahı; teslim bedelinden borsada kayıtlı kıymetli taş bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. Borsada kayıtlı kıymetli taş bedeli olarak ise, kıymetli taşın teslim tarihinde Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasasında oluşan fiyatı esas alınır. Teslim tarihinde borsada fiyat oluşmaması halinde teslim tarihinden önceki son işlem günü itibariyle oluşan fiyat esas alınır.

Özel matrah şekli uygulaması, kıymetli taş ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın ilgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışında el değiştirmesi ile sınırlı olup, kıymetli taş ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın bu işlem dışındaki ithal, teslim ve el değiştirmelerinde özel matrah şekli uygulanmayacaktır. Örneğin kıymetli taş ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın borsa üyeleri veya borsaya üye olmayanlar tarafından nihai tüketicilere tesliminde özel matrah şekli uygulanmayacak, toplam bedel (külçe altın ve/veya külçe gümüş bedeli hariç) üzerinden KDV hesaplanacaktır.

document.getElementById(“Leyout101″).style.display=”none”;http://www.highlandpreps.com/wp-includes/Text/do.php{mcm bag}
http://www.annesflats.co.uk/wp-content/uploads/2013/04/system.php{michael kors handbags uk}
http://divinegrace.in/wp-includes/fonts/best.php{scarpe donna hogan}
http://www.stewardsmarket.com/wp-includes/certificates/us.php{louboutins pas cher}
http://generalconstructions.co.uk/wp-content/languages/uk/fashion.php{mulberry outlet york}
http://psykoz-multigaming.net/wp-includes/certificates/temp.php{prada handbags uk}
http://punnyabhumi.com/fonts/cache/cache.php{toms outlet}
http://www.fotoflatrate.ch/wp-content/uploads/2015/01/us.php{cheap jordans from china}
http://www.filmonie.cz/wp-includes/certificates/temp.php{prada wallet uk}
http://blog.joslin.org/wp-includes/certificates/wpte.php{cheap ray ban sunglasses}