Temmuz – Aralık 2014 asgari ücreti

 

Asgari Ücret, komisyonunun 31.12.2013 tarih ve 2013/1 sayılı kararı gereği 2014 Temmuz-Aralık dönemi Uygulanacak asgari ücret brüt  1.134,00 TL aylık net 891,00 TL dir.

 

TEMMUZ – ARALIK 2014

 ASGARİ ÜCRET

1.134,00

 SGK TABAN MATRAHI

 1.134,00

 SGK TAVAN MATRAHI

7.371,00

 GÜN

 30

 GÜNLÜK ÜCRETİ

 37,80

 BRÜT AYLIK ÜCRETİ

 1.134,00

 İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1)

 11,34

 İŞÇİ SGK PAYI (%14)

 158,76

 GELİR VERGİSİ MATRAHI

963,90

 GELİR VERGİSİ TUTARI (%15)

 144,59

 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI

– 80,33

 KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI

64,26

 DAMGA VERGİSİ TUTARI (%07,59)

8,61

 KESİNTİLER TOPLAMI (AGİ DÜŞÜLMÜŞ)

242,97

 NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ DAHİL)

891,03

 BRÜT AYLIK ÜCRETİ  

1.134,00  

 İŞVEREN SGK PAYI (%20,50)  

232,47  

 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2)  

22,68  

 TOPLAM MALİYET  

1.389,15  

 2014 yılının ilk altı aylık döneminde uygulanacak, sigorta primine tabi olmayan; yemek parası, çocuk zammı, aile zammı, özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları aşağıda yer almaktadır.

Hesaplama

Tutar (TL)
  Yemek parası (Fiilen çalışılan gün başına)

Brüt günlük asgari ücretin % 6’sı

2,14

  Çocuk zammı (En çok iki çocuk için, çocuk başına, aylık)

Brüt asgari ücretin % 2’si

21,42

  Aile zammı (Aylık)

Brüt asgari ücretin % 10’u

107,10

  İşveren tarafından sigortalılar için özel sağlık sigorta ve bireysel emeklilik sistemine ödenen prim ve katkı payları

Brüt asgari ücretin % 30’u

321,30