Otomobil satın alma-kiralama avantajları

İşletmelerin faaliyetleri ile ilgili olarak kullanacakları araçları satın alma ya da kiralama yoluyla mı edinmelerinin daha avantajlı olduğu günümüzde sıkça sorulan ve zaman zaman tartışma konusu olan hususlardan biridir.

Konunun açıklanması açısından ana unsurları tablo olarak özetlemek daha faydalı olacaktır.

 

SATIN ALMA

KİRALAMA

Oto kiralama şirketlerinden

Vergi mükellefi olmayan şahıslardan

Araç İçin Ödenen Bedel

İşletmeler için alternatif maliyet oluşturur.

Başka alanlarda kullanılabilir.

Başka alanlarda kullanılabilir.

Amortisman ayrılarak gider yazılır.

Tamamı gider yazılır.

Tamamı gider yazılır.

Yüklenilen KDV

İndirilemez. Gider ya da maliyet unsuru olabilir.

İndirilebilir.

İndirilebilir.

Ödenen MTV

Gider yazılamaz.

Kiraya veren öder

Kiraya veren öder

Tamir, Bakım, Onarım, Sigorta, Kasko

Gider yazılabilir.

Kiraya veren öder

Sözleşmeye göre kiracı ya da kiraya veren öder. Kiracı öderse gider yazabilir.

Aracın Satılması Durumu

Satış bedelinin, birikmiş amortisman tutarını aşan kısmı vergilendirilir.

Tablodan da görüleceği üzere, işletmeler faaliyetlerinde kullanmak üzere otomobil satın almaları durumunda aracın bakım, onarım, sigorta ve kasko gibi işlemleri için ekstra zaman harcayacakları gibi satın alma bedelini yatırımları için kullanabilecekleri görülmektedir.

Bu ve benzeri nedenlerden dolayı işletmelerin faaliyetlerinde kullanmak üzere özellikle birden fazla araç edinmelerinde kiralamanın satın almaya nazaran vergisel açıdan daha avantajlı olduğu söylenebilir.

Ancak bu konu işletmelerin edinecekleri araçlarının sayısı, edinilecek taşıtların ticari veya binek otosu olma durumu, lüks veya model yılı, kullanım süreleri vb. birçok etken bir arada değerlendirilerek satın alma veya kiralama maliyetleri ve vergisel avantajları rakamlar bazında irdelenerek çıkan sonuca göre karar vermede yarar vardır.