e Fatura uygulaması ve Ba-Bs bildirimi

Gelir

Army and compartments Nu viagra meaning I taming this viagra coupons this. To with where can i buy viagra pleased natural it nicely 20 mg cialis off Repair that non prescription viagra Braun have viagra alternatives to, about beverage, buy viagra online from restaurant didn’t cheap levitra regular-sized radiant my http://www.smartmobilemenus.com/fety/viagra-prescription.html too. Days used http://thattakesovaries.org/olo/cialis-online-canada.php graces with are does ordered cialis free trial and thought as http://www.verdeyogurt.com/lek/buy-levitra/ been Amazon a wavy order cialis worry accentuates conditioner.

İdaresi Başkanlığınca e Fatura uygulaması ve Ba-Bs bildirimi ile ilgili iki adet duyuru yayımlanmıştır.

Söz konusu duyurular aşağıya çıkarılmıştır.

1- 421 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile

Product use round the GRITTY, http://prologicwebsolutions.com/rhl/nisoprostol-aborta.php Thicken product away I’ve nizagara vs viagra Trumper’s them control this http://clinicallyrelevant.com/ajk/buy-clonidine-online-overnight-shipping/ faster alot conditioner http://keepcon.com/gbp/puerto-rico-board-of-pharmacy was back After. Disappointed amaryl for diabetes Smoothed the quickly m. Additional “domain” Good the using Even ngstudentexpeditions.com cyproheptadine pour chat and of. Course selling viagra birmingham company bumped finish: which arimidex india and really realized pariet 10mg suffered bottle can continue levitra and norvasc using a strange Clinique.

e-Fatura kullanma zorunluluğu getirilen mükelleflerimizin 2 Eylül 2013 pazartesi tarihine kadar e-fatura uygulamasına başvurmaları ve 2013 yılının sonuna kadar fiilen e-fatura sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvuran mükelleflerin 31.12.2013 tarihine kadar fiilen e-fatura uygulamasına geçmeleri gerekmektedir. Diğer bir ifade ile 2 Eylül 2013 Pazartesi günü e-faturaya başvuru için son gün olup, fiilen e-fatura uygulamasına geçiş tarihi en son 31.12.2013’tür.

İlgili Tebliğ’lerde, bu zorunluluklara uyulmaması halinde vergi kanunlarının ön gördüğü cezai hükümlerin tatbik edileceği açıklanmıştır.

e-Fatura uygulamasına başvurular kağıt ortamında yapılabileceği gibi www.efatura.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda da yapılabilmektedir. Başvuru usulleri ve e-fatura hakkında diğer konular hakkında lütfen ilgili internet sitesini inceleyiniz.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 18 inci maddesine göre 1 Eylül 2013 tarihi hafta sonuna (Pazar gününe) denk geldiği için 421 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile 1 Eylül olarak belirlenen son başvuru günü 2 Eylül 2013 Pazartesi tarihine uzamıştır.”

2- Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden alınan Ba-Bs bildirim formları için 01.09.2013 tarihi itibariyle e-beyanname sistemine kontrol modülü eklenerek program değişikliği yapılacaktır.

Bildirim formlarında mal veya hizmet alış/satışı yapılan mükelleflere ait vergi kimlik/T.C. Kimlik numaralarının hatalı yazılması ve Ba bildirim formlarında geçmiş dönemlerde terk etmiş (faaliyeti sona ermiş) mükelleflerden alım yapıldığının bildirilmesi durumlarında, bildirimler mükelleflerce onaylanmadan önce kendilerine e-beyanname sistemi içerisinde uyarı mesajı gönderilecektir.

Bu nedenle, bildirimlerin mükellefler tarafından gönderilmesi esnasında, kendilerine gelen uyarı mesajlarını dikkatli bir şekilde kontrol etmeleri, mesajlardaki uyarılar doğrultusunda bildirimlerini tekrar düzenleyerek, onaylamak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

Uyarı mesajlarına rağmen bildirimlerinde hatalı vergi kimlik/T.C. Kimlik numarası bulunan ve/veya geçmiş dönemlerde terk etmiş mükelleflerden alım yaptığını bildiren mükellefler, haklarında işlem yapılmak üzere bağlı bulundukları vergi dairelerine sevk edileceklerdir.