Yeni nesil ÖKC ler ile Şirket ana sözleşmelerinin yeni TTK ya uyumu

29 Haziran 2013 tarih ve  28692 sayılı resmi gazetede yayımlanan,

427 seri nolu VUK Genel Tebliği gereği,

01.07.2013 tarihinden itibaren Yeni nesil ÖKC cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerin bu zorunluluğu 01.10.2013 tarihine ertelendi.

Öte yandan aynı resmi gazetede Güğmrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan genel US Casinos Tebliği ile,

Anonim şirketler esas sözleşmelerini, limited şirketler  de şirket sözleşmelerini 01.07.2013 tarihine kadar yeni TTK hükümlerine uyumlu hale getirmek zorunda idiler bu zorunluluk da 01.07.2014 tarihine ertelenmiş oldu.